Kontakt z akcjonariuszami
15676
page-template-default,page,page-id-15676,bridge-core-2.7.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-26.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Kontakt z akcjonariuszami

30.09.2020
PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), („Ustawa”), Zarząd Pressland S.A. („Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy. Po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji Spółki najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w sekretariacie biura Spółki pod adresem:
Kraków; ul. Zaborska 1, w celu ich zapisania w rejestrze akcjonariuszy (o którym mowa art. 328 [1] § 5 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 marca 2021 r.).

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.